Jan Frydrych
          sklářský výtvarník          Narozen dne 10. září v Šumperku.
          Dětství prožil ve Šluknově v severních Čechách.
          Po absolvování Odborného učiliště sklářského v Novém Boru vystudoval Gymnázium v Liberci a poté
                        
          Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem.
          Krátce pracoval ve sklářském průmyslu v podniku Crystalex Nový Bor.
          Dále vyučoval na Středním odborném učilišti sklářském v Novém Boru žáky v oboru brusič skla - kulič.
          Své pedagogické vzdělání využil při výuce brusičských technik na školách ve Francii, Japonsku a U.S.A.
         

          Od roku 1982 je na volné noze jako samostatný sklářský výtvarník.


          Ocenění
         
1999  cena Masarykovy Akademie Umění za „uměleckou činnost“
          2000  cena Aliance Salvatora Dalí za „uměleckou činnost“

          Ve sbírkách
         
UMPRUM muzeum,  Praha, Česká republika
          Mobile Museum of Art, Alabama, USA